Mark-, sjö- eller bergvärme?

Oavsett vad du väljer så får du en driftsäker och stabil värmekälla. Alla värmekällorna kan ge komfortkyla och är enkla att kombinera med solvärme.

  • Bergvärme är bra även för små tomter och ger en liten inverkan på tomten.
  • Mark- och jordvärme kräver ingen borrning vilket gör att du får en lägre installationskostnad. Detta kräver å andra sidan en stor tomt och ger en större inverkan på tomten.
  • Sjövärme kräver inte heller någon borrning men här måste du ha tillgång till ett närliggande vattendrag.

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

Bergvärme en driftsäker värmekälla.

Bergvärmepumpen använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO2.
Detta gör att en värmepump ger en effektiv och prisvärd uppvärmning.
För att komma åt denna energiresurs, placeras en vätskefylld kollektorslang i berget, marken eller sjön. I berget borras ett hål på 70-150 meter och i marken och sjön placeras en 200-500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen.
Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem. Med en bergvärmepump från CTC kan du spara upp till 85% av din uppvärmningskostnad.

Varvtalsstyrd eller start- och stopp värmepump?

CTC har två typer av bergvärmepumpar. Varvtalsstyrda bergvärmepumpar och bergvärmepumpar med start- stoppfunktion.
CTC GSi-12 är en nyutvecklad värmepump som har varvtalsstyrd kompressor och anpassar sig till husets effektbehov. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv.
Tekniken kallas varvtalsstyrning eller inverterstyrning och ger alltid maximal besparing.
CTC EcoHeat 400 är konventionella värmepumpar som värmer huset och varmvattnet via en kompressor med start- och stoppfunktion (on/off-typ). En konventionell on/off värmepump är lite billigare men ger i sin tur en lite lägre besparing än en varvtalsstyrd värmepump.