Bergvärmepumpar

Bergvärme är bra även för små tomter och ger en liten inverkan på tomten.

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

Med en bergvärmepump från CTC kan du spara upp till 85% av din uppvärmningskostnad. Bergvärmepumpen använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO2.
För att komma åt denna energiresurs, placeras en vätskefylld kollektorslang i berget, marken eller sjön. I berget borras ett hål på 70-150 meter och i marken och sjön placeras en 200-500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem.