Bergvärme en driftsäker värmekälla.

I berggrunden är temperaturen stabil. Solenergi lagras i grundvattnet och återanvänds med hjälp av en bergvärmepump. För att komma åt denna energiresurs borrar vi ner till 70–150 meter. I det vattenfyllda hålet installeras en s.k. kollektorslang. Därifrån hämtar cirkulerande vätska värme från berget till din bergvärmepump.

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

Start- och stopp eller varvtalsstyrd bergvärmepump?

CTC har två typer av bergvärmepumpar. Varvtalsstyrda bergvärmepumpar och bergvärmepumpar med start- stoppfunktion.

CTC GSi-12 är en nyutvecklad värmepump som har varvtalsstyrd kompressor och anpassar sig till husets effektbehov. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv. Tekniken kallas varvtalsstyrning eller inverterstyrning.

CTC EcoHeat 400 är konventionella värmepumpar som värmer huset och varmvattnet via en kompressor med start- och stoppfunktion (on/off-typ). En konventionell on/off värmepump är lite billigare men ger i sin tur en lite lägre besparing än en varvtalsstyrd värmepump.

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

COP är ett mått på bergvärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut upp till 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på upp till hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

Jämnare värme ger högre komfort.

På CTC har vi valt en egen teknik som ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur.

  • Driftsäker, stabil värmekälla.
  • Bra även för små tomter.
  • Liten inverkan på tomten.
  • Syns inte ute (värmepumpen inomhus).
  • Kan ge komfortkyla.
  • Enkel att kombinera med solvärme.