Ecodesign (energideklaration) för produkt och paketmärkning

Från 26 september 2015 ska produkter och produktpaket som faller inom energimärkningsförordningarna (EU) nr 811/2013 och 812/2013 åtföljas av energimärkningsetiketter som visar energieffektiviteten.
Denna etikettgenerator är ett hjälpmedel då produktpaket ska skapas. Välj Produktetikett om enbart en produktetikett ska skrivas ut, alternativt Paketetikett om ett paket med flera produkter ska skapas. Etikettgeneratorn beräknar den nya energieffektiviteten hos det valda produktpaketet och genererar den nya paketetiketten.

Välj produkt
REMOVE