CTC Fastighetsägare

För fastighetsägare

Nu kan också hyres- och industrifastigheter leva på luft.
Ta ett krafttag mot höga uppvärmningskostnader i din fastighet. Skaffa värmepump. Få investeringar ger snabbare avkastning.

Två kraftiga värmepumpar

CTC erbjuder två kraftiga värmepumpar för luft/vatten CTC EcoAir 415 och CTC EcoAir 420 som tillsammans med den nya intelligenta multitanken CTC EcoZenith i550 Pro ger obegränsade möjligheter att skapa ett flexibelt värmesystem. Självklart har vi också ett alternativ för berg- och markvärme. Framförallt har vi produkter satta i ett system. Det innebär bland annat att du tack vare vår unika EnergyFlex-teknik kan komplettera med fler energikällor, till exempel sol. Dessutom får du en enda leverantör att vända dig till för support, garantier och systemlösningar.

Läs mer om våra produkter >>

CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen