CTC 100% Nöjd Kund Garanti

100% Nöjd Kund Garanti

100% Nöjd Kund Garantin gäller alla CTC-värmepumpar i 100 dagar efter färdig installation. Värmepumpen ska vara köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör. Nöjd Kund Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.

Om CTC-värmepumpens funktion mot förmodan inte lever upp till dina förväntningar kan du returnera produkten och häva köpet enligt nedanstående regler.

 • Nöjd Kund Garantin gäller endast om värmepumpen är köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör i Sverige (gäller även Åland).
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.
 • Nöjd Kund Garantin gäller CTC-värmepumpar som är installerade från och med 2015-08-01.
 • Köpeskillingen för värmepumpen som ersätts, är begränsad till CTCs rekommenderade cirkapris.
 • Genom Nöjd Kund Garantin utbetalas ingen ekonomisk ersättning utöver köpeskillingen för värmepump och eventuell demontering och frakt av den samme.
 • För att Nöjd Kund Garantin ska gälla, måste installationen vara utförd enligt anvisningarna i produktens installations.- och skötselanvisning.
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för konsument. Den begränsar inte den normala produktgarantin och påverkar inte heller rättigheterna enligt konsumentköp- konsumenttjänstlagen.
 • För att Nöjd Kund garantin ska gälla måste CTC-värmepumpen registrerats på www.ctc.se senast två veckor efter installationsdatum.
 • Nöjd Kund Garantin gäller ej om produkten ominstalleras eller flyttas.
 • Värmepumpen ska ha brukats i en för produkten avsedd miljö och Nöjd Kund Garantin gäller ej vid onormal användning eller bristfällig skötsel.
 • Nöjd Kund garantin omfattar alla CTC-värmepumpar inklusive eventuell normal kostnad för demontering och returfrakt. Returfrakt bokas av CTC.
CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen