ROT-avdrag

Det finns bidrag som kan göra din installation av värmesystem ännu mer lönsam.
Det finns en hel del regler kring de här bidragen. De kan till exempel inte kombineras fritt. Här har vi sammanfattat det viktigaste med praktiska länkar.

ROT-avdrag installatör

ROT-avdraget – enkelt att utnyttja.

ROT-avdraget gör din installation av värmepump, värmepanna eller värmeprodukt ännu mer lönsam. Rotavdraget är max 30 procent av arbetskostnaden.

Vid installation av VÄRMEPUMP

För installation av en värmepump räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen har tagit fram:

 • 30 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för luft/vatten.
 • 35 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för berg-, mark- eller sjövärme.

Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget.

 • Totalkostnad för en värmepumpsanläggning (berg-, mark- eller sjövärme): 120 000 kr.
 • Arbetskostnad enligt schablon (35 %):
  120 000 x 0,35 = 42 000 kr.
 • ROT-avdrag (30 %): 42 000 x 0,3 = 12 600 kr.
 • Din totalkostnad: 120 000 — 12 600 = 107 400 kr.

Vid installation av VÄRMEPANNA

För installation av en värmepanna räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och SBBA har tagit fram:

 • 24 % av totalkostnaden (inklusive värmepanna) räknas som arbetskostnad för gas, el, olje- eller pelletspannor.
 • 28 % av totalkostnaden (inklusive värmepanna) räknas som arbetskostnad för vedpannor.

Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget.

 • Totalkostnad för en värmeanläggning (pellets): 90 000 kr.
 • Arbetskostnad enligt schablon (24%):90 000 x 0,24 = 21 600 kr.
 •  ROT-avdrag (30%): 21 600 x 0,3 = 6 480 kr.
 • Din totalkostnad: 90 000 – 6 400 = 83 520 kr.

>> Läs mer om ROT-avdraget hos Skatteverket

CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen