Annonsera med CTC

För att skapa en god marknadsföring tillsammans vill vi att du kontaktar din CTC-säljare innan du annonserar CTC.
Vi vill gärna skapa en dialog kring vår gemensamma marknadsföring där mycket mer än annonsering kan ingå.

Annonserna här är tänkta som tvåspalt och kan anpassas att passa olika tidningars spaltmått.
Önskas andra format kontakta CTC.

Kontaktuppgifter till din CTC-säljare hittar du här >>

Annonser med plats för återförsäljare

CTC annons värmepump

Storlek: 80x120mm
Ladda ner

Storlek: 122x178mm
Ladda ner

Storlek: 210x148mm
Ladda ner

Storlek: 210x297mm
Ladda ner

Annonser utan plats för återförsäljare

CTC annons värmepump

Storlek: 80x120mm
Ladda ner

Storlek: 122x178mm
Ladda ner

Storlek: 210x148mm
Ladda ner

Storlek: 210x297mm
Ladda ner