Sjö- och jordvärmepumpar

Sjö- och jordvärme kräver ingen borrning vilket gör att du får en lägre installationskostnad. Oavsett vad du väljer så får du en driftsäker och stabil värmekälla. Alla värmekällorna kan ge komfortkyla och är enkla att kombinera med solvärme.

Markvärme / jordvärme, spara upp till 85%

Med en jordvärmepump från CTC kan du spara upp till 85% av din uppvärmningskostnad. Värmepumpen använder solenergin som lagrats i mark och sjö. Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO2.

För att komma åt denna energiresurs, placeras en vätskefylld kollektorslang i marken eller sjön. I marken och sjön placeras en 200-500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem.