Luft/vatten värmepump – låg investeringskostnad

Med en CTC EcoAir av hög kvalitet från CTC har du möjlighet att med hjälp av luftvärme sänka din energiförbrukning med upp till 65 %.

Köp en luft/vatten värmepump från CTC

Start- och stopp eller varvtalsstyrd luft/vatten värmepump?

 

CTC har två typer av luft/vatten värmepumpar. Varvtalsstyrda värmepumpar och värmepumpar med start- stoppfunktion.

CTC EcoAir 510-520M är nyutvecklade värmepumpar som har varvtalsstyrd kompressor och anpassar sig till husets effektbehov. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv. Tekniken kallas varvtalsstyrning eller inverterstyrning.

CTC EcoAir 400 är konventionella värmepumpar som värmer huset och varmvattnet via en kompressor med start- och stoppfunktion (on/off-typ). En konventionell on/off värmepump är lite billigare men ger i sin tur en lite lägre besparing än en varvtalsstyrd värmepump.

Luftvärmepump eller luft/vatten värmepump? Vad är skillnaden?

En luft/vatten värmepump ska absolut inte jämföras med en luftvärmepump (kallas också luft luft värmepump).

En luftvärmepump producerar endast värme och kan inte producera varmvatten.

Luft/vatten värmepumparna från CTC (CTC EcoAir) levererar både varmvatten och värme till husets vattenburna värmesystem. En luft/vattenvärmepump installeras utomhus och hämtar energin från utomhusluften ner till -22°C. Alla CTC-värmepumpar kan också installeras så att den samkörs med andra värmesystem.

Fördelar med luft/vatten värmepumpar.

  • Låg investeringskostnad.
  • Ingen borrning, ingen kollektorslang.
  • Enklare installation.
  • Hög verkningsgrad.
  • Tack vare vår unika Energyflexteknik har du full valfrihet att komplettera med andra energikällor, till exempel sol.