Luft/vattenvärmepumpar

En luft/vattenvärmepump överför luftens energi till värme och varmvatten.
Eftersom den varken kräver borrhål eller slingor i marken så är den enkel att installera.

Köp en luft/vattenvärmepump från CTC

Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO2.

CTC har två typer av luft/vattenvärmepumpar.
Varvtalsstyrda värmepumpar och värmepumpar med start- och stoppfunktion.

CTC EcoAir 500 serien är nyutvecklade värmepumpar som har varvtalsstyrd kompressor och anpassar sig till husets effektbehov. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv.

CTC EcoAir 400 serien är konventionella värmepumpar som värmer huset och varmvattnet via en kompressor med start- och stoppfunktion (on/off-typ). En konventionell on/off värmepump är lite billigare men ger i sin tur en lite lägre besparing än en varvtalsstyrd värmepump.