Miljö fjäril

Miljö och Kvalitet

CTC arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Genom att utveckla energieffektiva och miljövänliga produkter, förebygga föroreningar samt att använda energi ansvarsfullt bidrar CTC till en hållbar utveckling.

CTC är kvalitetssäkrat enligt ISO9001:2008. Det genomsyrar vårt sätt att tänka och verka i all verksamhet. Vi arbetar enligt en tydlig kvalitetspolicy och vi målstyr all vår verksamhet. Målstyrningen går ut på att översätta mål till handling. När alla vet vad de ska göra, och varför, då går det att förflytta berg!

Ladda hem vår miljöpolicy

Ladda hem ISO-Certifikat

CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen