Vår historia

Milstolparna i CTC är många. Här kan du läsa om de viktigaste.
Vill du läsa om hela CTC:s spännande historia så har vi digitaliserat boken ”Värmehistoria och Värmeteknik”:
CTC 1923 till 1948 – fantastisk nostalgiresa pdf

Utan historia, ingen framtid

1923

Våren 1923 börjar tre unga tekniker i Göteborg tillverka produkter för uppvärmning. Bolagets namn blir CTC – initialerna hos grundarna Celsius, Tellander och Clarin.
Namnet har senare även kopplats till den latinska sentensen ”Cum Tentatione Corrigendi”, som betyder ”för vidare förbättring”. Även om det senare är en efterkonstruktion kan man konstatera att det stämmer riktigt bra efter snart ett århundrade av utveckling och förbättring.

1931

CTC utvecklar en värmepanna där vattnet värms upp med batteri. Produktion påbörjas i Ljungby.

1932

CTC startar tillverkning av varmvattenberedare och pannor för ved- och koleldning. Dotterbolaget CTC Wärmespeicher Gmbh grundas i Tyskland – den riktiga starten för export-verksamheten.
Namnet CTC blev under 30-talet synonymt med modern värme i fastigheter. ”Jag ska gå å se té CTC” sa far i huset i många familjer.

1947

Diverse strukturförändringar och samarbete med andra företag gör att CTC kan börja tillverka tvättmaskiner under namnet Wascator.

1952

CTC lanserar den första kombipannan med dubbla förbränningskammare för olja och fast bränsle.

1959

En ny produktionsanläggning i Ljungby invigs. Forskning och utveckling flyttas hit från huvudkontoret i Göteborg.

1973

Electrolux köper affärsområdet tvättmaskiner. CTC står fast som Nordens ledande tillverkare av värmepannor och villavärme.

1977

Den nuvarande fabriken vid Näsvägen i Ljungby står klar. Huvudkontor och all produktion flyttar in i de nya lokalerna.

1979

CTC lanserar den klimatstyrda elpannan CTC Climatic (senare CTC Electronic). En succé som kommer att säljas i 100 000-tals exemplar genom åren.

1981

CTC:s första oljekondenserande panna, typ 381, lanseras.

1982

CTC lanserar frånluftsvärmepumpar för mekaniskt ventilerade villor.

1984

Saab-Scania köper CTC som bildar Enertech-gruppen med Saab-Scanias övriga bolag inom värmebranschen.

1985

CTC introducerar luft-/vattenvärmepumpar i Sverige
(CTC Rebell).

1988

CTC säljs tillsammans med övriga ingående Enertech-bolag till Trelleborg-koncernen.
CTC 1100 väcker uppmärksamhet på den stora värmemässan i Stockholm. En kompakt olja/elpanna med lödd plattvärmeväxlare, en vägledande teknik som kommer att dominera marknaden under lång tid.

1993

Den engelska koncernen Wolseley plc köper Enertech-gruppen av Trelleborg.

1998

En juridisk sammanslagning görs av de båda systerföretagen CTC AB och Bentone AB.

1999

CTC lanserar nya värmepumpar CTC EcoHeat för berg, mark och sjö.
Ett drygt år senare lanserar CTC en ny generation värmepumpar för luft/vatten: CTC EcoAir.

2001

Enertech-gruppen säljs till den engelska gruppen Enertech Ltd.

2007

CTC lanserar paketerade solvärmesystem som det bara är att koppla på CTC:s värmepumpar.

2008

CTC lanserar nya värmepumpar för större fastigheter:
CTC EcoAir 115, 120 och 125.

2009

CTC lanserar en ny generation av Sveriges mest sålda värmepumpar för luft/vatten: CTC EcoAir.

2010

CTC lanserar en helt ny värmeprodukt: den nya, intelligenta allt-i-ett-tanken CTC EcoZenith 550.
CTC lanserar flera nya bioprodukter: vedpannan
CTC V40 Lambda, pelletspannorna CTC EcoFlex V och T.

2011

CTC ligger i framkant även när det gäller nya digitala kanaler. Två nya applikationer för smarta telefoner lanseras: en för värmepumpskalkyl och en felsökningsapplikation som hjälper installatören att metodiskt avhjälpa fel och driftstörningar.
CTC lanserar uppdaterade versioner av Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir.

2012

CTC lanserar en ny helt ny bergvärmepump som slår alla tidigare rekord för verkningsgrad: COP på hela 5,04. Dessutom har den pekskärm i färg och flera andra nya egenskaper och hög prestanda.
CTC lanserar 3-årig garanti på alla sina produkter.
CTC vinner en europeisk utmärkelse. Den holländska fackmässan Climatecno utsåg CTC EcoZenith 550 som 2011 års mest innovativa produkt

2013

CTC fyller 90 år och lanserar bland annat sitt nya fastighetssortiment med nya CTC EcoPart bergvärmepumpar, EcoAir luft-/vattenvärmepumpar samt den nya reglerenheten CTC EcoLogic Pro

Se en film om vår historia

CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen