CTC EcoZenith i550 Pro


Allt-i-ett tank med inbyggd intelligens
CTC EcoZenith i550 Pro

Information

CTC EcoZenith i550 Pro kan styra alla komponenter i ett eller flera värmesystem: sol- och poolvärme, extra varmvatten- och bufferttankar, el-, ved-, olje-, gas- och pelletspannor. Den kan till och med styra flera olika typer av värmepumpar och välja vilken som ska gå i drift för bästa ekonomi.
CTC EcoZenith i550 Pro ger rikligt med varmvatten. Vid ett flöde på 22 liter per minut är kapaciteten mer än 600 liter 40 ˚C varmvatten. CTC EcoZenith i550 Pro är endast 1700 mm hög och kan därför placeras i utrymmen med låg takhöjd.

Fördelar

 • Avancerad styrning för många olika system
 • Styrning av flera olika CTC värmepumpar
 • 10 m solslinga och solstyrning för solvärme
 • 600 liter legionellasäkert varmvatten
 • Varmvattenslinga ca 40 m
 • 90 mm polyuretan isolering
 • Elpatron på 2×9 kW (ytterligare 9 kW som tillval)
 • Utrustad med bivalent shuntventil
 • Rymlig men kompakt
 • Flexibel med många alternativa användningsområden
 • BBR
Modeller
Modell RSK-nr / Artikel-nr Pris
EcoZenith i550 Pro 6240930 / 586400011 54 063 kr
Rekommenderade ca priser i SEK inkl moms
Tillbehör
Energiklass i paket med inbyggd styrning
Sök en CTC återförsäljare 10 enkla och smarta energispartips i vardagen