Produkter

Hos CTC kan du välja ur ett komplett program. Här finns värmepumpar för att ta tillvara gratisenergin som finns i marken, i berg, i sjöar, grundvatten och i luften. Vi är till och med pionjärer med solvärme för värmepumpar. Sedan 1923 har CTC värmt de svenska hemmen. Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen.

Värmepanna från CTC

Värmepumpar

En effektiv värmepump bildar stommen i ditt värmesystem – oavsett om vi pratar mark-, sjö, luft eller bergvärme. CTC erbjuder ett komplett program värmepumpar till både villan och den större industrifastigheten.

Värmepannor från CTC

Värmepannor

Oavsett om du vill ha en energisnål elpanna eller en av världens bästa vedpannor så finns de här.
Installerar du en värmepanna från CTC ingår Energyflex. Friheten att längre fram komplettera med andra värmekällor.

Installera en tank till din värmepanna

Tankar & beredare

Vill du komplettera din värmepanna med en intelligent multitank, effektiva ackumulatortankar eller rostfria varmvattenberedare så hittar du det här.