Sjövärme ingen borrning behövs

Principen för sjövärme bygger på att utnyttja den energi som lagras i sjöbottnar. En kollektorslang läggs på botten av ett vattendrag. Cirkulerande vätska i kollektorslangen tar upp värmen som leds till det strandnära huset. Sjövärme sänker energi­förbrukningen med upp till 85%.

Spara upp till 85% med sjövärme

Spara upp till 80 % med sjövärme.

COP är ett mått på sjövärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

Jämnare värme ger högre komfort.

På CTC har vi valt en egen teknik som ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur.

  • Låg investeringskostnad.
  • Ingen borrning.
  • Enklare installation.
  • Hög verkningsgrad.
  • Tack vare vår unika Energyflexteknik har du full valfrihet att komplettera med andra energikällor, till exempel sol.