Tillbehör

 • TillbehörPassar till
 • Anslutning brineCTC EcoHeat 400, CTC GSi 12
 • BenstativCTC El
 • CTC Avtappningsventil med bussning 3/4"CTC Ackumulatortankar
 • CTC BMS-internetCTC EcoAir 406-420, CTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • CTC Basic DisplayCTC EcoAir 406-420
 • CTC BasicstyrningCTC EcoPart 400, CTC EcoAir 406-420
 • CTC Converter 2.0CTC EcoPart 400, CTC EcoAir 406-420
 • CTC Dykrör 160 med bussning 3/4"CTC Ackumulatortankar
 • CTC EcoComfortCTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC GS
 • CTC EcoMiniElCTC EcoLogic Pro/Family
 • CTC EcoSol EH400/EZ250+EPCTC EcoHeat 400, CTC EcoPart 400, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoLogic Pro/Family
 • CTC EcoSol EZ250/EA400CTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • CTC EcoVent IIICTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400
 • CTC EcoVåf IIICTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoPart 400, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC GSi 12, CTC GS
 • CTC ElboxCTC EcoZenith 510
 • CTC Elpatron 3 kW med styrbox K7TCTC Ackumulatortankar
 • CTC Elpatron 6 kW med styrbox K7TCTC Ackumulatortankar
 • CTC Elpatron 9 kW med styrbox K7TCTC Ackumulatortankar
 • CTC EnergyFlex kit 400CTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400
 • CTC Expansion EnergyflexCTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • CTC Expansionskärl GSi/GSCTC GSi 12, CTC GS
 • CTC Extra ShuntgruppCTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC GS, CTC EcoVent i350F
 • CTC InternetCTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC GS, CTC EcoVent i350F, CTC Connect+
 • CTC Laddomat 21-60CTC Parca 300, CTC V35
 • CTC SMS 300CTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • CTC Shuntgrupp EnergyflexCTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F
 • CTC SmartControl Gateway
 • CTC SmartControl Multiknapp
 • CTC SmartControl Repeater
 • CTC SmartControl Rums/fukt/CO2 givare
 • CTC SmartControl Rums/fuktgivare
 • CTC SmartControl Rumsgivare
 • CTC SolpumpstationCTC EcoZenith i550 Pro, CTC EcoLogic Pro/Family
 • CTC Termometer 0-120 °CCTC Ackumulatortankar
 • CTC Volymtank VT80CTC GSi 12, CTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • Cirkulationspump 15/7,5 PWM 130CTC EcoZenith i250, CTC EcoPart 400, CTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Cirkulationspump 25/7 PWM 130CTC EcoPart 400, CTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Cirkulationspump 25/7,5 PWM 130CTC EcoAir 406-420, CTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400
 • Cirkulationspump 25/8,5 PWM 130CTC EcoPart 400, CTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Cirkulationspump/BrinepumpCTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic
 • Elpatron 9 kWCTC EcoZenith 510
 • Expansionskärl 18 LCTC EcoZenith i250
 • Expansionskärl 18 L (runt)CTC EcoHeat 400
 • Extra plintsatsCTC EcoAir 406-420
 • Filterkulventil 380-20CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Filterkulventil 380-25CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Filterkulventil 380-32CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Filterkulventil 380-40CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Filterkulventil 380-50CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • FlödesmätareCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Förhöjningssockel 168 mmCTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC GS
 • Installationskit CTC EcoAirCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Installationskit CTC EcoHeat 400CTC EcoHeat 400
 • Installationskit CTC EcoZenith i250CTC EcoZenith i250
 • Installationskit EN120CTC Economic
 • Installationskit extra värmekälla CTC GSi/GSCTC GSi 12, CTC GS
 • Isolerskål till flödesmätareCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • KlaffbackventilCTC EcoPart Pro/Basic
 • KlaffbackventilCTC EcoPart Pro/Basic
 • KomfortknappCTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12
 • Kommunikationskabel 15mCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Kompensator för utomhustemperaturCTC El
 • Modbuskabel 10MCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoPart 400, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro
 • Modbuskabel 5MCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoPart 400, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i550 Pro
 • Ombyggnadssats CTC EcoZenith i250HCTC EcoZenith i250
 • Pelletsförråd 400 LCTC EcoFlex, CTC EasyFlex
 • PelletsskruvCTC EcoFlex, CTC EasyFlex
 • PelletsskruvCTC EcoFlex, CTC EasyFlex
 • PelletsslangCTC EcoFlex, CTC EasyFlex
 • Påfyllnadssats G25CTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC GS
 • Påfyllnadssats G32CTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic
 • Regnskydd, Ø500CTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Regnskydd, Ø650CTC EcoAir 406-420
 • Rökrör med sotluckaCTC EcoFlex, CTC V35, CTC V22-V40 Lambda, CTC EasyFlex
 • Rökrörsförlängning, 1000 mmCTC V35, CTC V22-V40 Lambda, CTC EasyFlex
 • Rökrörsförlängning, 150 mmCTC Parca 300
 • Rökrörsförlängning, 990 mmCTC EcoFlex, CTC V35, CTC V22-V40 Lambda, CTC EasyFlex
 • Shuntmotor ARA 635, 15 sekCTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntmotor ARA 671, 4 minCTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i350, CTC GSi 12, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoZenith i550 Pro
 • Shuntstyrning, Shuntgrupp 2CTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12
 • Shuntventil Bivalent 105-180 kWCTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil Bivalent 17-28 kWCTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil Bivalent 27-45 kWCTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil Bivalent 66-112 kWCTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil Bivalent > 28 kWCTC EcoZenith i550 Pro
 • Shuntventil DN15 KVS 2,5CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil DN25 KVS 10CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil DN32 KVS 16CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil DN40 KVS 40CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil DN50 KVS 50CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Shuntventil VRB243 20-4,0CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • ShuntventilpaketCTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoLogic Pro/Family
 • Sidoplåt/isolerplåt för CTC Parca 312CTC Parca 300
 • Sidoplåt/isolerplåt för CTC Parca 314CTC Parca 300
 • Sidoplåt/isolerplåt för CTC Parca 318CTC Parca 300
 • Sockel till Parca 312CTC Parca 300
 • Sockel till Parca 314CTC Parca 300
 • Sockel till Parca 318CTC Parca 300
 • Sommarväxlare CTC EcoVent IIICTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400
 • Strömkännare 3 st till CTC El 36-50CTC El
 • Trådlös RumsgivareCTC EcoHeat 400, CTC EcoLogic Pro/Family, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC GS, CTC EcoVent i350F
 • Trådlös rumsgivare (extra rumsenhet)CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart Pro/Basic, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro, CTC GSi 12, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • Täckkåpa 155 mmCTC EcoZenith i250, CTC EcoPart 400, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC GS
 • Täckkåpa 488 mmCTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • Täckkåpa 588 mmCTC EcoZenith i250, CTC EcoHeat 400, CTC GSi 12, CTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F, CTC GS
 • VärmekabelCTC EcoAir 406-420, CTC EcoAir 510-520M
 • Växelventil VRG230 (DN25)CTC EcoLogic Pro/Family
 • Växelventil VRG230 (DN32)CTC EcoLogic Pro/Family
 • Växelventil VRG230 (DN40)CTC EcoLogic Pro/Family
 • VäxelventilspaketCTC EcoZenith i550 Pro