Vanliga frågor & svar

Vilken storlek på värmepump skall jag ha?
Vad innebär en beräkning och vem gör det?
Hur förbereder jag marken inför installation av CTC EcoAir?
Kan jag höja temperaturen på varmvattnet?
Enkla guider för att höja/sänka värmen i de olika produkterna
Information om demontering, materialåtervinning/och eller omhändertagande av uttjänta CTC produkter.
Kan jag beställa reservdelar direkt hos er?
Var får jag tag i reservdelar till min panna?
Jag får återkommande larm, vad gör jag?
Hur fungerar garantin?
Hur lång garanti har jag på min produkt?
Har ni pelletspannor?
Kan jag köpa pellets hos er?
Var får jag tag på en gammal manual?
Jag har flyttat in i ett hus med en CTC värmepump, har jag försäkring på den?
Hur gammal är min produkt?
Var hittar jag serienummer på min produkt?
Min installatör har gått i konkurs, stängt firman etc? Vem kontaktar jag?
CTC besparingskalkyl - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare
10 enkla och smarta energispartips i vardagen