Varmvattenberedare

Varmvattenberedare för effektiv produktion av ditt varmvatten.

Varmvattenberedare från CTC

Det absolut viktigaste vid valet av varmvattenberedare är materialet i vattenbehållaren.

På CTC har vi valt vår egen väg för längsta livslängd. Vi använder enbart rostfritt, syrafast, titanlegerat molybdenstål – förmodligen det bästa som finns.

Med så bra material och i kombination av en unik tillverkningsmetod har korrosionsrisken minimerats. Därför behöver CTC´s varmvattenberedaren ingen extra skyddsanordning.