Därför väljer allt fler värmepump hemma

Därför väljer allt fler värmepump hemma

2017-12-11

Inget värmer så gott som ett rent samvete. Men att en värmepump är klimatvänlig är bara det näst vanligaste skälet till köpet. Det främsta är att det ger bättre ekonomi. 

Att värma upp huset och varmvattnet med en värmepump lockar allt fler svenskar. Enligt aktuell statistik från Energimyndigheten har antalet småhus med värmepump ökat med över 50 procent sedan år 2009. I dag har drygt en miljon småhus åtminstone en värmepump. 

Ökningen beror på att många nybyggda småhus installerar värmepump och på att befintliga hus med andra uppvärmningssätt konverterar till eller kompletterar med en värmepump. De senaste tio åren har samtidigt användningen av olja för uppvärmning gått ned med drygt 80 procent. 

Den vanligaste typen av värmepump är i dag, precis som år 2009, berg-/jord-/ och sjövärmepumpar. Näst vanligast är luft/luftvärmepumpar. Tredje vanligast är luft/vattenvärmepumpar. Fjärde vanligast är frånluftsvärmepumpar.

Lägre kostnader viktigt argument
Enligt branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen, SKVP, är ekonomiska skäl tyngst vägande när småhusägare investerar i en värmepump. 

– De vill få en lägre driftskostnad på huset, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på SKVP. 

Två andra skäl som kommer högt upp på listan är bekvämlighet och miljöskäl, enligt henne. 

– Framförallt de som har en vedpanna sedan tidigare uppger bekvämlighetsskäl. 

Så mycket sparar olika värmepumpar
Det finns en uppsjö med värmepumpar. Att uppskatta hur mycket lägre kostnader det blir efter en installation måste beräknas specifikt för det enskilda hushållet, bland annat ska faktorer som temperatur på vintern, husets ålder, vilket uppvärmningssystem som finns, närheten till berg eller sjö samt årlig energianvändning räknas in.

Men på en generell nivå har Energimyndigheten räknat ut att luft/vattenvärmepumpar ger cirka 50 procents besparing. Det inklusive varmvatten. Luft/luftvärmepumpar ger 30–50 procents besparing av uppvärmningskostnader. Det är exklusive varmvatten. 

Berg-/jord-/ och sjövärmepumpar ger den största besparingen när det gäller uppvärmning och varmvatten, 70–75 procent. Samtliga siffror är i förhållande till vattenburen el eller oljepanna. 

Den ekonomiska besparingen är främst tydlig på sikt. Initialt kostar en värmepump – det i samband med installeringen. När Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen gjorde sin årliga enkätundersökning i år framkom följande siffror för vad en totalentreprenad kostar gällande olika typer av värmepumpar. Det för en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. 

Bergvärme: Cirka 150 000 kronor. 
Jordvärme: Cirka 130 000 kronor. 
Grundvatten: Cirka 140 000 kronor. 
Luft/vattenvärmepump: Cirka 110 000 kronor. 
Frånluftsvärmepump: Cirka 70 000 kronor. 
Luft/luftvärmepump: Cirka 25 000 kronor. 

Gör en kostnadsfri kalkyl
Vill du veta vilken lösning som skulle löna sig bäst för dig och ditt hushåll? Hos oss på ctc.se kan du göra en enkel kalkyl och se hur mycket du kan spara med en värmepump från CTC. Varmt välkommen med din förfrågan!